Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng kết nạp hơn 30 thành viên trong buổi họp mặt đầu năm 2019

  Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng kết nạp hơn 30 thành viên trong buổi họp mặt đầu năm 2019

  Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng kết nạp hơn 30 thành viên trong buổi họp mặt đầu năm 2019

  Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng kết nạp hơn 30 thành viên trong buổi họp mặt đầu năm 2019

  Vào chiều ngày 15/3/2019 Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng đã có buổi họp mặt đầu năm đầy thân mật với hơn 60 thành viên chính của hội và các cán bộ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

   

  Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ Tịch Thường Trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp mặt

   

  Các thành viên trong hội gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với nhau

   

  Buổi gặp mặt có sự tham gia của nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

   

  Trong buổi gặp mặt, mọi người không chỉ gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh, những câu chuyện làm giàu mà trong buổi gặp mặt Hội còn trao chứng nhận cho hơn 30 thành viên mới tham gia vào Hội.

   

  Anh Phạm Minh Đăng - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trao Giấy chứng nhận cho các hội viên

   

  Hơn 30 hội viên đã được kết nạp 

   

  Ngoài ra, vào tối qua các thành viên trong hội cũng tham gia đấu giá và quyên góc tiền để ủng hộ cho các trẻ em nghèo thuộc xã Tà Nùng. Tổng số tiền quyên góp được hơn 30 triệu đồng.

   

  Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hội hoạt động theo Hiếp pháp, Pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Điều lệ của hội Doanh nhân trẻ tình Lâm Đồng. 

  Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, sự quản lý Nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên  Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

  Hội có trách nhiệm đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo nhằm mục đích tập hợp các cá nhân, quản lý trẻ là Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, DN tư nhân, Hợp tác xã, Cơ sở kinh doanh, Trang trại.... cùng chung sức phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của doanh nghiệp hội viên nói riêng và cùng tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như đất nước nói chung.

  Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng hoạt động vì mục tiêu "Tiên phong đổi mới, vững vàng hội nhập, phát triển bền vững"